28 czerwca 2024

STAROŻYTNY RZYM

Starożytne imperium rzymskie było jednym z największych w historii ludzkości. Podstawę potęgi niewątpliwie była świetnie wyszkolona i wyposażona armia. Żołnierze rzymscy zajmowali się nie tylko wojaczką ale i wznoszeniem na podbitych obszarach fortyfikacji i miast tym samym poszerzając zasięg cywilizacji rzymskiej. Imperium w swoich granicach zamknęło całe Morze Śródziemne łącząc pod władzą cesarzy wiele ludów i kultur. Wzdłuż jego granic rozciągały się tereny zajmowane przez takie ludy jak Sarmaci, Partowie, Arabowie, Berberowie, Iberowie, Celtowie i Germanie. Zatem na życie codzienne mieszkańców imperium wpływ miała nie tylko kultura rzymska ale i wiele innych.

Dzień w Rzymskiej Villi, zabawa, luksus i elegancja
Przedszkole

W czasie zajęć dowiemy się jak wyglądało dzieciństwo w rzymskim domu. Zaznajomimy się z typowym rozkładem pomieszczeń i odnajdziemy w nim nasz pokój. Spróbujemy też ustalić jak mógłby wyglądać. Dowiemy się co to jest familia i kto do niej należał. Poznamy codzienne życie domowników, jakie mieli obowiązki, zajęcia i zabawy. Poznamy też kilka starożytnych gier.
W części warsztatowej postaramy się odtworzyć w formie makiety z kartonu i styroduru, wnętrza rzymskiego pokoju.
Zagadnienia:
Rzymska rodzina (familia), niewolnicy, malowidła, mozaiki, meble, gry i zabawki
Warsztat:
Budowa z przygotowanych komponentów makiety rzymskiej sypialni3
lub
Wykonanie niewielkiej mozaiki z wybranym motywem

Nauczanie wczesnoszkolne klasy 1-3
Imperium kontratakuje czy przyjaciele Asterixa i Obelixa

W czasie zajęć dowiemy się jak wyglądało życie codzienne w Imperium rzymskim i poza jego granicami. Będziemy mogli porównać stroje i przedmioty codziennego użytku charakterystyczne dla rzymskiego, celtyckiego i przeworskiego kręgu kulturowego (Wandalowie). Opowiemy o wybranych zwyczajach, wierzeniach, ubiorze i ulubionych potrawach oraz tym co jest prawdziwe a co jest fikcją w popularnej serii filmów animowanych o Asterixie i Obelixie.
W części warsztatowej na własnej skórze przekonamy się ile ważyły starożytne stroje i czy trudno było je założyć.
Zagadnienia:
Życie codzienne, stroje, wierzenia, kuchnia, Rzymianie, Celtowie, Wandalowie
Warsztat:
Zapoznanie się ze strojami charakterystycznymi dla różnych kultur z epoki wielkich podbojów Imperium rzymskiego

Rzymska Machina wojenna- najlepsza armia Antyku
Szkoła podstawowa klasy 4-6/8

Fundamentem istnienia Imperium rzymskiego była jego armia. Jak wyglądało życie w legionie w czasach panowania najpotężniejszych władców takich jak August, Trajan czy Marek Aureliusz?
W czasie zajęć przedstawimy dzień z życia legionisty. Dowiemy się jak wyglądało jego wyposażenie, trening czy dieta, a także odpowiemy sobie na następujące pytania: Ile trwała służba? Jak daleko od domu mógł zostać wysłany żołnierz? Czy walka była głównym zajęciem w wojsku? Ile z rzymskich pomysłów przetrwało do naszych czasów?
W części warsztatowej zapoznamy się z podstawowym wyposażeniem rzymskiego legionisty, a także zmierzymy się z rzymską musztrą.
Zagadnienia:
Rzymski legion i jego organizacja (contubernium, centuria, manipuł, kohorta, auxila), uzbrojenie (gladius, scutum, lorica segmentata)
Warsztat:
Zapoznanie się z elementami wyposażenia rzymskiego legionisty.
Z pomocą mniejszych wersji tarcz przećwiczenie podstawowych manewrów.

Szkoły podstawowe klasy 6-8 / Szkoły ponad podstawowe
Wynalazcy z Inżynierowie , Cuda techniki i technologii z wiecznego miasta

Starożytni Rzymianie niewątpliwie byli największymi budowniczymi starożytności. Do dziś możemy podziwiać wiele z budowli, które wznieśli między innymi Amfiteatr Flawiuszy czyli znane na całym świecie Koloseum. Wśród konstrukcji wznoszonych w całym imperium odnajdziemy świątynie, cyrki, termy, teatry i odeony ale także i tak oczywistą dziś infrastrukturę jak drogi, mosty czy akwedukty.
W jaki sposób udało im się osiągnąć tak wysoki poziom techniczny i czemu zawdzięczali swój sukces?
W części warsztatowej zapoznamy się bliżej z wybraną konstrukcją wykonując jej makietę.
Lub

W części warsztatowej wykonamy fragment konstrukcji stosując największe wynalazki rzymskiej techniki budowlanej – cegłę i cement.
Zagadnienia:
Koloseum, Panteon, cyrk, termy, akwedukt, teatr, odeon, cement, cegła
Warsztat:
Wykonanie makiety Koloseum z przygotowanych wcześniej części ze styroduru
Lub
Wykonanie niewielkiego, miniaturowego kawałka konstrukcji z cementu i cegieł.